Περιοχή Ευθύνης

Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου, όπως ορίστηκε από την ΚΥΑ ΑΑΑ/2017, συνολικής έκτασης 2.181.969 στρεμ., αποτελείται απο τις εξής περιοχές Natura 2000:

  • SPA Όρος Βόρα με κωδικό GR 1240008 και έκταση 794.539 στρέμ.
  • SCI Κορυφές Όρους Βόρα με κωδικό GR 1240001 και έκταση 404.351 στρέμ.
  • SPA Όρη Τζένα & Πίνοβο με κωδικό GR 1240007 και έκταση 200.669 στρέμ.
  • SCI Όρος Τζένα με κωδικό GR 1240002, και έκταση 125.769 στρέμ.
  • SPA Όρος Πάικο - Στενά Αψάλου και Μογλένιτσας με κωδικό GR 1240009 και έκταση 917.357 στρέμ.
  • SCI Στενά Αψάλου- Μογλένιτσας με κωδικό GR 1240005 και έκταση 61,106 στρεμ.
  • SCI Όρος Πάικο με κωδικό GR 1240003 και έκταση 352.520 στρέμ.
  • SCI Όρος Βέρμιο με κωδικό GR 1210001 και έκταση 255.551 στρέμ.
  • SPA Λίμνη και Φράγμα Άγρα με κωδικό GR 1240006 και έκταση 13.858 στρεμ.
  • SCI Λίμνη Άγρα με κωδικό GR 1240004 και έκταση 12.497 στρεμ.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε